Vi har en bred kundeportefølje i Oslo og omegn. Vi har opparbeidet solid kompetanse innenfor timebaserte virksomheter, ingeniørselskaper, IT-konsulentselskaper, i tillegg til mange andre bransjer.

Accountpartner ledes av Ingunn Malterud Bjertnæs, autorisert regnskapsfører og utdannet statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen BI. Hun har bred erfaring innen regnskapsfaget, som oppdragsansvarlig autorisert regnskapsfører i ekstern regnskapsførervirksomhet, regnskapssjef for Deloitte i Norge, manager i revisjon og rådgivning hos Deloitte Audit & Advisory.

Accountpartner baserer virksomheten på gode kunderelasjoner, nettbaserte løsninger, faglig kvalitet og punktlighet.